Xốp định hình, mút xốp pe foam định hình, tấm xốp foam định hình